معنی و ترجمه کلمه orchestrate به فارسی orchestrate یعنی چه

orchestrate


هماهنگ و موزون کردن ،ارکست تهيه کردن ،بصورت ارکست دراوردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها