معنی و ترجمه کلمه order of council به فارسی order of council یعنی چه

order of council


قانون ـ فقه : تصميم هيات مشاورين سلطنتى در غياب يا بيمارى پادشاه يا ملکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها