معنی و ترجمه کلمه order of discharge به فارسی order of discharge یعنی چه

order of discharge


حکم تصفيه
قانون ـ فقه : حکم برائت ذمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها