معنی و ترجمه کلمه order of service به فارسی order of service یعنی چه

order of service


ورزش : سوت داور بمعناى دستور سرويس دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها