معنی و ترجمه کلمه orderly به فارسی orderly یعنی چه

orderly


امر بر،منظم ،مرتب ،باانضباط،(نظ ).گماشته ،مصدر،خدمتکار بيمارستان
علوم نظامى : مصدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها