معنی و ترجمه کلمه ordinal به فارسی ordinal یعنی چه

ordinal


عدد وصفى يا ترتيبى
روانشناسى : ترتيبى
بازرگانى : ترتيبى
ورزش : خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها