معنی و ترجمه کلمه ordure به فارسی ordure یعنی چه

ordure


نحاست ،براز،زباله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها