معنی و ترجمه کلمه organic pesticides به فارسی organic pesticides یعنی چه

organic pesticides


شيمى : افت کش الى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها