معنی و ترجمه کلمه organized به فارسی organized یعنی چه

organized


سازمان داده شده ،سازمان يافته ،متشکل
روانشناسى : سازمان يافته
علوم نظامى : ارايش داده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها