معنی و ترجمه کلمه organometallic به فارسی organometallic یعنی چه

organometallic


علوم هوايى : ترکيباتى که در ان اتم فلزى به راديکالهاى الى متصل شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها