معنی و ترجمه کلمه orgy به فارسی orgy یعنی چه

orgy


(روم و يونان قديم )مجالس عياشى و ميگسارى بافتخار خدايان ،ميگسارى عياشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها