معنی و ترجمه کلمه orientalizing style به فارسی orientalizing style یعنی چه

orientalizing style


شيوه خاورمابى
معمارى : سبک شرقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها