معنی و ترجمه کلمه orientation loss به فارسی orientation loss یعنی چه

orientation loss


روانشناسى : گم گشتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها