معنی و ترجمه کلمه orientation reflex به فارسی orientation reflex یعنی چه

orientation reflex


روانشناسى : بازتاب سوگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها