معنی و ترجمه کلمه oriented به فارسی oriented یعنی چه

oriented


گرويده ،متمايل به ،جهت دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها