معنی و ترجمه کلمه origanum به فارسی origanum یعنی چه

origanum


( )oregano(گ.ش ).پونه کوهى)O.Vulgare(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها