معنی و ترجمه کلمه original and derivative estate به فارسی original and derivative estate یعنی چه

original and derivative estate


مال اصلى و مال فرعى
قانون ـ فقه : اصل مال يا نمائات يا منافع ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها