معنی و ترجمه کلمه originator به فارسی originator یعنی چه

originator


صادر کننده پيام ،مبتکر،موسس ،بنيانگذار
علوم نظامى : اقدام کننده پيام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها