معنی و ترجمه کلمه ortho-para director به فارسی ortho-para director یعنی چه

ortho-para director


شيمى : هدايت کننده به موقعيتعاى ارتو - پارا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها