معنی و ترجمه کلمه orthodromics به فارسی orthodromics یعنی چه

orthodromics


کشتى رانى در دايره بزرگ ،درست کشتى رانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها