معنی و ترجمه کلمه orthogonal mesh reinforcement به فارسی orthogonal mesh reinforcement یعنی چه

orthogonal mesh reinforcement


عمران : شبکه ارماتور عمود برهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها