معنی و ترجمه کلمه orthopaedic به فارسی orthopaedic یعنی چه

orthopaedic


مربوط بفن درست کردن اندامهاى ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها