معنی و ترجمه کلمه orthopedics به فارسی orthopedics یعنی چه

orthopedics


جراحى استخوان ،( )orthopaedics(طب )شکسته بندى ،اصلاح و ترميم عيوب استخوانى ،استخوانپزشکى
روانشناسى : شکسته بندى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها