معنی و ترجمه کلمه oscillating quantity به فارسی oscillating quantity یعنی چه

oscillating quantity


الکترونيک : کميت نوسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها