معنی و ترجمه کلمه oscillating sort به فارسی oscillating sort یعنی چه

oscillating sort


جور کردن نوسانى
کامپيوتر : مرتب کردن نوسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها