معنی و ترجمه کلمه oscillating universe به فارسی oscillating universe یعنی چه

oscillating universe


نجوم : جهان نوسان کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها