معنی و ترجمه کلمه oscillator به فارسی oscillator یعنی چه

oscillator


اسيلاتور،تحريک کننده ،نوسان ساز،دستگاه توليد برق نوسانى در راديو،ارتعاش سنج ،نوسان کننده ،نوسانگر،نوسانساز
علوم مهندسى : نوسان
الکترونيک : اوسيلاتور
شيمى : نوسانگر
ورزش : نوسانگر
علوم هوايى : نوسان سا ز
علوم نظامى : تفکيک کننده امواج اشکارساز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها