معنی و ترجمه کلمه oscillatory motion به فارسی oscillatory motion یعنی چه

oscillatory motion


جنبش تاب وار،نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها