معنی و ترجمه کلمه osmotic به فارسی osmotic یعنی چه

osmotic


تراوش کننده ،تراوشى
شيمى : اسمزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها