معنی و ترجمه کلمه ossific به فارسی ossific یعنی چه

ossific


استخوان ساز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها