معنی و ترجمه کلمه ostentatious به فارسی ostentatious یعنی چه

ostentatious


متظاهر،خودنما،خودفروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها