معنی و ترجمه کلمه osteoclasis به فارسی osteoclasis یعنی چه

osteoclasis


استخوان شکنى براى درست کردن اندان ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها