معنی و ترجمه کلمه ostracize به فارسی ostracize یعنی چه

ostracize


از حقوق اجتماعى محروم کردن ،با اراء عمومى تبعيد کردن ،از حقوق اجتماعى و سياسى محروم کردن ،از وجهه عمومى انداختن
قانون ـ فقه : با اراء عمومى تبعيد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها