معنی و ترجمه کلمه otherworldiness به فارسی otherworldiness یعنی چه

otherworldiness


وابستگى بجهان اينده ،انديشه عاقبت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها