معنی و ترجمه کلمه otto carburetor engine به فارسی otto carburetor engine یعنی چه

otto carburetor engine


موتور بنزينى
علوم مهندسى : اتوموتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها