معنی و ترجمه کلمه otto به فارسی otto یعنی چه

otto


علوم هوايى : اتو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها