معنی و ترجمه کلمه ouch به فارسی ouch یعنی چه

ouch


: )n.& vt.(سنجاق ،جواهر،سنجاق قفلى ،با گوهر اراستن ،مزين ساختن ، : )interj.(اخ ،واخ(علامت تعجب و درد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها