معنی و ترجمه کلمه ounce of lead به فارسی ounce of lead یعنی چه

ounce of lead


گلوله سربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها