معنی و ترجمه کلمه out fit به فارسی out fit یعنی چه

out fit


لباس ،روپوش ،تجهيز دستگاه
علوم نظامى : جهازات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها