معنی و ترجمه کلمه out flanking به فارسی out flanking یعنی چه

out flanking


دورانى ،جناحى ،دور زننده
علوم نظامى : احاطه کننده جناح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها