معنی و ترجمه کلمه out flow of labor به فارسی out flow of labor یعنی چه

out flow of labor


بازرگانى : خروج نيروى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها