معنی و ترجمه کلمه out law به فارسی out law یعنی چه

out law


کسى که از حقوق و حمايت قانونى بهره مند نيست ،ادم متمرد،متجاسر،متمرد
قانون ـ فقه : از حقوق بى بهره کردن
علوم نظامى : ياغى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها