معنی و ترجمه کلمه out maneuver به فارسی out maneuver یعنی چه

out maneuver


تفوق جستن در مانور
علوم نظامى : برترى مانور پيدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها