معنی و ترجمه کلمه out of (or beyond) reach به فارسی out of (or beyond) reach یعنی چه

out of (or beyond) reach


بيرون از دسترس ،دوردست ،غير ميسر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها