معنی و ترجمه کلمه out of action به فارسی out of action یعنی چه

out of action


غير فعال ،خراب ،خارج از نبرد
علوم نظامى : از نبرد خارج شده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها