معنی و ترجمه کلمه out of order به فارسی out of order یعنی چه

out of order


خراب ،درهم برهم ،نادرست
علوم نظامى : از کار افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها