معنی و ترجمه کلمه out of pocket expenses به فارسی out of pocket expenses یعنی چه

out of pocket expenses


هزينه اى که از جيب شخص درامده باشد،هزينه واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها