معنی و ترجمه کلمه out of question به فارسی out of question یعنی چه

out of question


قانون ـ فقه : خارج از موضوع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها