معنی و ترجمه کلمه out patient به فارسی out patient یعنی چه

out patient


بيماريکه در بيمارستان نخوابيده ولى ازانجا دستورميگيرد،بيماربرونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها