معنی و ترجمه کلمه out post به فارسی out post یعنی چه

out post


نگهبان ،پست نگهبانى پاسدارى دادن
علوم نظامى : پاسدار صحرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها